koska

Fotky

25. 5. 2007

De Marchi

Zařazen do: Novinky — admin @ 15.04

P?ij?te si vyskoušet oble?ení pro cyklisty  De Marchi. Bližší informace najdete zde nebo v sekci Odkazy.

Nutrend

Zařazen do: Novinky — admin @ 14.48

Nov? pro Vás máme máme p?ichystány výrobky firmy Nutrend: 

REG-GE UNISPORT - Hypotonický iontový nápoj s minerály. Obohacen o L-Carnitin, glycin, taurin. Pro p?ípravu st?edn? energetického hypotonického nápoje ur?eného k náhrad? ztracených t?lních tekutin, podpo?e regenerace a p?irozené energizaci orgasnismu.

MAGNESLIFE – Vysoce ú?inná tekutá forma magnesia pro p?edcházení a akutní ?ešení svalových k?e?í

ISODRINX – Nová – vylepšená receptura! Instantní koncentrát pro p?ípravu ISOtonického, p?i vyšším na?ed?ní HYPOtonického nápoje s výraznými protik?e?ovými ú?inky s p?íjemnou osv?žující chutí

CARBOSNACK – Praktické balení energie na cesty, nap?íklad pro cyklisty – umož?uje opakované uzav?ení tuby. Velmi chutný gel ur?ený pro osoby fyzicky a psychicky zat?žované jako zdroj energie s mimo?ádným efektem prodlouženého vst?ebávání cukrů ve form? glukózy v kombinaci s maltodextrinem. Efekt dodané energie umoc?uje p?ídavek Taurinu a Glycinu. Lze použít p?ed i p?i výkonu. Gel nemrzne a neobsahuje žádný tuk

a mnoho dalších výrobků.

18. 4. 2007

Výprodej kol ro?ník 2006

Zařazen do: Novinky — admin @ 17.48

P?ij?te se podívat a vybrat si u Nás n?které z kol roku 2006 za fantastické ceny!!

Bikemarathon

Zařazen do: Novinky — admin @ 16.31

Nezapome?te, už v kv?tnu se jede Silesia bikemarathon. Tak nenechávejte p?ípravu na poslední chvíli!

Kola 2007

Zařazen do: Novinky — admin @ 16.28

Kola sezony 2007 jsou v prodeji.

WEB

Zařazen do: Novinky — admin @ 14.49

Dnes je oficiáln? spušt?na nová webová prezentace naši firmy.